Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode – SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

05 sep 2016


- Tražena informacija prema zahtjevu Božidara Vujičića iz Budve broj 1518-352-up-250 od 03.09.2019. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Gorana Božovića iz Tivta broj 0801-402-up-241 od 26.07.2019. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Božović Gorana iz Tivta broj 0807-120-up-198/1 od 04.04.2019. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu "INSTITUT ALTERNATIVA" iz Podgorice - br. 0801-404-up-170 od 11.03.2019. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu INSTITUT ALTERNATIVA iz Podgorice - br. 0807-404-up-68 od 08.05.2018. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu NVO MANS - Mreža za afirmaciju nevladinog sektora iz Podgorice br. 0807-402-up-147 od 24.11.2017. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Mitrović Predraga iz Tivta broj 0807-402-up-118 od 07.11.2017. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu INSTITUT ALTERNATIVA iz Podgorice broj 0807-402-up-23 od 27.02.2018. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu NVO MANS - Mreža za afirmaciju nevladinog sektora iz Podgorice br. 0801-355-up-145/1 od 20.12.2017. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu NVO MANS - Mreža za afirmaciju nevladinog sektora iz Podgorice br. 0807-402-up-134/1 od 20.12.2017. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu NVO MANS - Mreža za afirmaciju nevladinog sektora iz Podgorice br. 0807-402-up-135/1 od 19.12.2017. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu INSTITUT ALTERNATIVA iz Podgorice broj 0807-402-up-137 od 11.12.2017. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu NVO MANS br. 17/114806 od 06.10.2017. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu NVO MANS br.0807-442-up-60/1 od 15.06.2017. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu NVO MANS br. 0807-422-up-59/1 od 15.06.2017. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu Kovačević Mirka iz Tivta broj 0807-120-up-53/1 od 04.05.2017. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu INSTITUT ALTERNATIVA iz Podgorice broj 0807-402-up-28 od 13.03.2017. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu INSTITUT ALTERNATIVA iz Podgorice broj 0807-402-up-24 od 27.02.2017. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu CRNVO iz Podgorice broj 0807-402-up-16 od 17.02.2017. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu CDT iz Podgorice broj 0807-402-up-8 od 31.01.2017. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu "Bulatović Auto Shop" d.o.o. Podgorica broj 0807-422-up-2 od 18.01.2017.godine - detaljnije


- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-383 od 25.11.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-382 od 22.11.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-112-up-368 od 03.11.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-373 od 03.11.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-361 od 02.11.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-360 od 02.11.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-344 od 01.11.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-315-up-342 od 03.10.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-337-up-341 od 03.10.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-325 od 03.10.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-335 od 11.10.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-337 od 12.10.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-324 od 14.10.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu DEMOKRATSKOG FRONTA broj 0807-402-up-330 od 07.10.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-316 od 16.09.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-315 od 16.09.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-311 od 15.09.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-307 od 14.09.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-553-up-300 od 14.09.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-289 od 14.09.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-288 od 14.09.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-287 od 14.09.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-286 od 14.09.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-285 od 14.09.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-284 od 14.09.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-283 od 14.09.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-282 od 14.09.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-281 od 14.09.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-280 od 14.09.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0823-402-up-169 od 16.09.2016. godine - detaljnije

- Tražena informacija prema zahtjevu MANS broj 0807-402-up-260 od 22.08.2016. godine - detaljnije