Sekretarijat za lokalnu samoupravu – SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

03 maj 2017

- Tražena informacija prema zahtjevu CRNVO br. 1403-006-up-183 od 13.03.2019 - detaljnije 

- Tražena informacija po zahtjevu Ine Krstović br. 1401-202-up-156 od 27.11.2018. - detaljnije

- Tražena informacija po zahtjevu Ine Krstović br. 1401-201-up-155/1 od 23.11.2018. - detaljnije

- Tražena informacija po zahtjevu Arsić Vladimira br. 1401-030-up-48/1 od 28.04.2017. - detaljnije

- Tražena informacija po zahtjevu Saveza slijepih Crne Gore br. 0101-101-up-115 od 06.11.2017. godine - detaljnije