Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost

09 jul 2010

v.d. Sekretar - Tatjana Jelić


BIOGRAFIJA


OPIS POSLOVA


MATERIJALNI PROPISI


 OBRASCI / ZAHTJEVI


POŠALJI POŠTU


 

adresa : Trg magnolija 1 , 85 320 Tivat
tel: +382 (0) 32/ 661-310
e-mail: saobracaj@opstinativat.com