SEPTEMBAR 2015

07 sep 2015

- 30.09.2015.- Odluka o pristupanju kupovine zemljišta - dalje

- 30.09.2015.- Odluka o razmjeni zemljišta - dalje

- 30.09.2015.- Odluka o ustanovljavanju prava službenosti - dalje

- 30.09.2015.- Zaključak o davanju saglasnosti na Protokol o raspodjeli stambenih jedinica iz stambenih objekata koji se grade na UP 13 i UP 14 u zahvatu DUPa Seljanovo - dalje

- 30.09.2015.- Odluka o dodjeli stana Miroslavu Petkoviću - dalje

- 29.09.2015. - Ugovor o izvođenju radova - Opština Tivat - "Navar Incorporated" d.o.o. Tivat

- 25.09.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Alla Vishnevskaya

- 21.09.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Bogdanović Ankice i Nemanje

- 11.09.2015. - Ugovor o izvođenju radova - Opština Tivat i "Incom" d.o.o. Podgorica

- 11.09.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Geyderikh Vladimira

- 07.09.2015. - Ugovor o kupoprodaji - Opština Tivat i Aleksić Miloš

- 07.09.2015. - Ugovor o pružanju usluga - Opština Tivat i "Sapcom" d.o.o. Nikšić

- 04.09.2015. - Ugovor o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika - Opština Tivat i Autoprevoznik Zoranić

- 03.09.2015. - Aneks ugovora o sufinansiranju cijene posebnog linijskog prevoza učenika - Opština Tivat i "Blue Line" d.o.o. Herceg Novi

- 02.09.2015 - Ugovor o nabavci i isporuci robe - Opština Tivat i "Kastex" d.o.o. Podgorica

- 02.09.2015. - Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa u pogledu plaćanja nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - Opština Tivat i Predrag Milović