Skromno interesovanje za javnu raspravu o rješavanju stambenih potreba

17 jun 2015

Centralna javna rasprava posvećena Nacrtu odluke o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave opštine Tivat koja je održana 15.06.2015.godine u multimedijalnoj sali opštine Tivat, protekla je u znaku skromnog interesovanja građana.
Javna rasprava počela je 28.maja, nakon što je odluka posvećena raspodjeli stanova u novim zgradama koje se grade na lokaciji Švedske barake vraćena u formu nacrta na majskom zasijedanju tivatskog parlamenta.
Jovanka Laličić, glavni administrator opštine Tivat u svojstvu člana radne grupe za sprovođenje javne rasprave rekla je da je na nacrt odluke stigao veliki broj primjedbi, te da je na raspravama sa zaposleniima, odbornicima i predstavnicima preduzeća upućen čitav niz konkretnih primjedbi. Ona je rekla da će radna grupa sumirati primjedbe, sačiniti izvještaj predsjedniku opštine kao predlagaču koji će formirati novu radnu grupu koja primjedbe treba da pretoči u odredbe odluke. „Cilj je da se u javnim preduzećima i ustanovama i njihovim pravilnicima ugrade maltene jedinstveni kriterijumi da ne bi službenik lokalne uprave odnosno radnik u javnim preduzećima i ustanovama došao u nepovoljniji ili povoljniji položaj. Moramo voditi računa da kriterijumi budu izjednačeni i pravedni i rang liste budu sačinjene na pravilan način jer će one biti osnova za raspodjelu stanova između subjekata koji imaju pravo na stanove", rekla je Laličićeva dodajući da je riječ o zaposlenima u organima lokalne uprave, JP čiji je osnivač opština . „Vodovod i kanalizacija" i „Komunalno preduzeće", Centar za kulturu, Sportska dvorana, Radio Tivat te MUP, Odjeljenja bezbjednosti Tivat. „MUP pod uslovom da vrate parcelu koja im je ranije data za izgradnju stanova pod povoljnijim uslovima od strane opštine. Ukoliko se to ne dogodi, neće moći biti korisnici ovog projekta", rekla je Laličićeva. Predstavnik zaposlenih u OB Tivat Mirko Obradović je objasnio da se na placu koji su dobili od opštine na prostoru Radovića nalaze rezeorvari za vodu, te da se na njima ne može graditi. „O tome je bilo riječi na sastanku predstavnika Sindikata Uprave policije sa predsjednikom opštine Tivat. Tada je dogovoreno da se plac vrati kako bi mi mogli učestvovati u raspodjeli stanova", rekao je Obradović.
javna rasprava2Mirko Kovačević iz Tivatske antikorupcijske akcije je iznio niz primjedbi na nacrt odluke i podvukao da je riječ o imovini svih građana Tivta te da bi bilo pravedno da se i ostalim građanima sem zaposlenih u lokalnoj upravi i javnim preduzećima dozvoli da učestvuju u konkursu za dobijanje stana. „To je ogromna nepravda. Bilo bi normalno da je odvojen jedan procenat stanova građana koji nijesu zaposleni u lokalnoj samoupravi. Ima ljudi koji su se ovdje rodil, došli do penzije, a nemaju riješeno stambeno pitanje. S obzirom da se radi o novcu svih nas 14.500 stanovnika Tivta, a ne samo 800 ili 900 članova porodica zaposlenika u lokalnoj upravi, to se moralo uraditi", rekao je Kovačević. On je zatražio da se odluka o dodjeli stanova stanovnicima Švedskih baraka trebala donijeti posebno i predložio da se kao uslov za dobijanje stana navede da zaposleni nema stan na području bivših jugoslovenskih republika, a ne samo u Crnoj Gori. „Rješavanje stambenog pitanja je socijalna kategorija", naveo je Kovačević tražeći da bi u odluci trebalo da stoji da ni roditelji onog koji konkuriše za kupovinu stana po povoljnijim uslovima, nemaju riješeno stambeno pitanje.
Željko Komnenović iz Sindikalne organizacije Radio Tivta, rekao je da čitav proces mora biti transparentan i pravičan kako bi se izbjegle zloupotrebe i svim zaposlenima se dala jednaka šansa.Komentarišući primjedbe Sindikalne organizacije Radio Tivta, Laličićeva je rekla da se odluka ne odnosi na funkcionere a to su predsjednik, potpredsjednik, glavni administrator i predsjednik skupštine. „Mogu da konkurišu sekretari sekretarijata jer su oni lokalni službenici i namještenici. Njih ne imenuje skupština niti daje saglasnost i biraju se na osnovu konkursa. Sa druge strane direktori na čiji izbor daje saglasnost skupština. Oni bi po mom mišljenju trebali biti predmet posebne odluke", rekla je Jovanka Laličić.
Zaključujući raspravu, Jovanka Laličić je naglasila da će jedan od predloga biti i da će stan kupljen po povoljnijim uslovima imati odredbu zabrane otuđenja na određeni period, kako bi u slučaju prodaje vlasnik trebao izmiriti razliku za komunalije i zemljište. Ona smatra da će to biti u skladu sa mišljenjem Ustavnog suda jer bi odluka imala klauzulu obeštećenja razlike za kupovinu pod povoljnim uslovima.

post slika