Služba zaštite i spašavanja_AKTUELNOSTI

03 maj 2018

NASTAVAK AKCIJE PRIPREME POŽARNIH PUTEVA - dalje

FORMIRANJE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG VODA U OKVIRU SZS TIVAT - dalje

SASTANAK OPŠTINSKOG TIMA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE - dalje

INTERVENCIJA SLUŽBE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE U BIJELOM POLJU - dalje