SO od 30.09.2010.

11 okt 2010

 

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora za statut i propise - PDF

Odluka o izmjeni Odluke o finansiranju političkih partija - PDF

Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama - PDF

Odluka o dopuni Programa postavljanja privremenih objekata - PDF

Dopuna programa uredjenja prostora Opštine Tivat za 2010. godinu - PDF

Odluka o odredjivanju naziva ulica, šetališta i trgova u opštini Tivat - PDF

Odluka o najnižem iznosu zakupnine poslovnog prostora i zemljišta na kojem Opština ima pravo svojine - PDF

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju - PDF

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora za finansije, privredu i razvoj – PDF

Odluka o davanju saglasnosti za priznavanje tužbenih zahtjeva- PDF