Studijsko putovanje Marsej, 10-15. septembar 2013.

09 sep 2013

U okviru projekta “ Baština-Pokretač razvoja” će biti organizovano Studijsko putovanje u Marsej, na temu upravljanje, planiranje i zaštita pejzaža. Studijsko putovanje će se realizovati u periodu od 10. do 15. Septembra 2013. Studijska posjeta Francuskoj organizuje se za predstavnike/ce iz Hrvatske i Crne Gore u cilju upoznavanja sa primjerima dobre prakse zaštite i upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom.

 

Studijska posjeta je dio projekta “Baština-Pokretač razvoja”, koji se sprovodi u okviru Programa prekogranične saradnje između Hrvatske i Crne Gore, u sklopu komponente II Instrumenta predpristupne pomoći EU(IPA). U ovom projektu Opština Tivat je vodeći partner, a partneri sa crnogorske strane su Kulturno zavičajno udruženje Gornja Lastva iz Tivta i NVO Expeditio iz Kotora.

Projekat ima za cilj da doprinese uspostavljanju saradnje između institucija nadležnih za zaštitu prirodne i kulturne baštine u Hrvatskoj i Crnoj Gori, kroz implementaciju zajedničkih programa,edukaciju, prenošenje znanja i aktivnosti na podizanju nivoa svijesti.

Studijsko putovanje će se organizovati za 30 učesnika/ca, 15 iz Hrvatske i 15 iz Crne Gore, partnera i saradnika u projektu “Baština-Pokretač razvoja”, kao i drugih aktera koji djeluju na polju zaštite, planiranja i upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom.

Učesnici studijskog putovanja iz Crne Gore su predstavnici svih partnera i saradnika projekta:
Vodeći partner: Opština Tivat
Partner  1: Expeditio-Centar za održivi rzvoj, Kotor
Partner 2: Kulturno zavičajno udruženje Napredak Gornja Lastva,Tivat

Saradnici: 1. Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore
    2.Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore
    3.SEE Heritage mreža-mreža za naslijeđe Jugoistočne Evrope
Ostali učesnici studijskog putovanja su predstavnici Opštine Kotor, Opštine Herceg Novi kao i prevodilac, profesor francuskog jezika.

Tokom studijske posjete učesnici/ce će imati priliku da obiđu više različitih lokaliteta u okolini Marseja ( nacionalne parkove, područja Svjetske baštine, i sl) kako bi se upoznali sa primjerima dobre prakse zaštite i upravljanja kulturnom i prirodnom baštinom. Takođe, imaće priliku da o primjerima dobre prakse saznaju više direktno od predstavnika/ca različitih institucija i organizacija iz Francuske koje se bave ovom tematikom.