Tivat domaćin okruglog stola u okviru kampanje „Bez barijera. Da posao ne stoji!“

06 feb 2017

Tivat je danas bio domaćin okruglog stola u okviru kampanje „Bez barijera. Da posao ne stoji!“, koji je okupio brojne privrednike koji posluju na teritoriji ove opštine. Ovaj događaj je poslužio kao prilika da predstavnici domaćih i međunarodnih kompanija ukažu na najčešće prepreke sa kojima se suočavaju u svakodnevnom poslovanju, kao i da predlože rješenja za njihovo uklanjanje, s ciljem daljeg unapređenja kvaliteta, efikasnosti i dostupnosti javnih usluga, kao i stvaranja boljeg i stimulativnijeg poslovnog ambijenta.
Samo neki od problema na koje su ukazali tivatski preduzetnici jesu: rigorozna inspekcijska kontrola, nepostojanja adekvatnog „plana potreba“ u opštini, nelojalna konkurencija, problemi prilikom zapošljavanja stranaca... Na okruglom stolu mogli su se čuti i neki od predloga kako prevazići postojeće probleme uz npr. kreiranje „bijele knjige“ preduzetnika koji na vrijeme izmiruju poreska i druga dugovanja, organizovanje obuke za pisanje biznis planova za mlade nezaposlene ljude.

Na otvaranju okruglog stola, predsjednica opštine Tivat, prof. dr Snežana Matijević istakla je jasnu namjeru opštine Tivat da izgradi poseban odnos sa privrednicima grada: „Imamo namjeru da se temom preduzetništva, poslovnih šansi, zapošljavanja, uopšte malog i srednjeg biznisa, bavimo na način koji ova oblast zaslužuje: sistemski, trajno, detaljno, uz primjenu modela identifikovanja problema i pronalaska rješenja. Svi privrednici grada, sada u lokalnoj upravi imaju partnera koji ima načina i volje da ih sasluša, da im pomogne i da radi na prevazilaženju sistemskih barijera tamo gdje one postoje.“
Fiona Mekluni, stalna predstavnica UNDP i stalna koordinatorka Sistema UN u Crnoj Gori podsjetila je da je tokom prve faze kampanje uspostavljena onlajn platforma www.bezbarijera.me i da je tokom prethodne godine prijavljeno 160 barijera, na čijem rješavanju partneri već intenzivno rade. Gđa Mekluni je istakla da je „više nego očigledno da je u prethodnih nekoliko godina Opština Tivat bila uspješna u pogledu privačenja direktnih stranih investicija. Vjerujem da to znači da je ova Opština stvorila povoljan poslovni ambijent, ali s obzirom da administracija nikada nije u potpunosti savršena, takođe vjerujem da uvijek postoji i prostor za dalje unapređenje“. Gđa Mekluni je istakla da UNDP takođe pruža tehničku podršku Opštini Tivat u izradi strateškog plana lokalnog ekonomskog razvoja koji će biti od ključnog značaja da se strateški prioriteti pretvore u konkretne investicione planove i projektne prijedloge.
Bojana Bošković, generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta, Ministarstvo finansija, uputila je pohvale Opštini Tivat na svemu do sada učinjenom kada je u pitanju privlačenje stranih investitora ali i naglasila da uvijek ima prostora za poboljšanje.
Ovaj događaj organizovan je u okviru druge faze kampanje „Bez barijera. Da posao ne stoji!“ kao dio projekta “Jačanje kapaciteta za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornih i strukturnih reformi”, koji UNDP sprovodi u saradnji sa Ministarstvom finansija, uz finansijsku podršku Britanske ambasade u Podgorici. Nakon Tivta, okrugli stolovi će biti organizovani u Ulcinju, Nikšiću, Pljevljima i Beranama.

post slika