Urbanistički projekat Pržno II

23 feb 2011

Program Javne rasprave o Nacrtu Urbanističkog projekta PRŽNO  II – WORD

Odluku O utvrđivanju Nacrta Urbanističkog projekta PRŽNO  II  –  WORD

Nacrt detaljnog urbanističkog projekta Pržno II – dalje

Odluku o izradi Urbanističkog projekta Pržno II- PDF

Programski zadatak – Urbanistički projekt Turistički kompleks Pržno II- PDF

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Ubanistički projekat Pržno II- PDF

Programski zadatak – strateša procjena uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno II – PDF

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno II- PDF

Odluka o izmjeni odluke o izradi urbanističkog projekta Pržno ll-PDF