Usluge cateringa jasno regulisane Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu

23 mar 2020

Rješenja za ugostiteljske usluge tipa catering“ mogu biti izdata samo ugostiteljskim objektima koji ispunjavaju uslove propisane odredbama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu kojim je precizirana i ova vrsta usluge.

članu 69 stavu  8 i 9 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu navodi se sljedeće:

- (8) U ugostiteljskom objektu vrste "restoran" mogu se pružati catering usluge.

- (9) U ugostiteljskom objektu mogu se pružati catering usluge na osnovu ugovora na duži period i to za potrebe ishrane zaposlenih, djece u predškolskom, školskom i produženom boravku, za potrebe organizovanih skupova (svadbe, prijemi, banketi, rođendani), kao i za potrebe usluga u vazduhoplovima i na plovnim objektima.

Poslednjih dana smo suočeni sa povećanim brojem zahtjeva za izdavanje rješenja za kućnu dostavu od strane raznih ugostiteljskih objekata.

Molimo sve ugostiteljske objekte koji ne ispunjavaju navedene zakonske odredbe da ne šalju zahtjeve za pružanje usluga cateringa ili kućne dostave jer će isti biti odbijeni u skladu sa važećim zakonskim propisima. Oni ugostiteljski objekti koji zadovoljavaju zakonske uslove za dobijanje rješenja za catering usluge, shodno instrukcijama Ministarstva održivog razvoja i turizma i u skladu sa Zakonom o bezbjednosti hrane, prije dobijanja rješenja biće prethodno podvrgnuti zdrastveno-sanitarnoj kontroli i ispunjenju zakonskih uslova u pogledu bezbjednosti hrane koju će sprovesti sanitarna inspekcija.

Imajući u vidu aktuelnu zdravstvenu situaciju te poštovanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, potrebno je da svi poštujemo zakonske odredbe kao i naredbe koje izdaju Vlada Crne Gore i druga nadležna tijela kako bismo sačuvali naše zdravlje. U slučaju da dođe do izmjene zakonskih propisa ili dobijemo pisane instrukcije Vlade, nadležnih Ministarstava, Nacionalnog koordinacionog tijela ili neke druge nadležne instutucije da li i na koji drugi način se eventualno može postupati sa zahtjevima ugostiteljskih objekata kada je u pitanju usluga cateringa ili kućne dostave za one ugostiteljske objekte koji nijesu prepoznati Zakonom, u trenutim okolnostima, javnost će biti blagovremeno obaviještena.