Regulacija rada gradilišta i dijela komunalnih usluga

23 mar 2020

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje (OTZS) održao je sastanak na temu epidemiološke situacije u Tivtu. Sjednicom je predsjedavao predsjednik OTZS, dr Siniša Kusovac.

Zaključci sa sastanka su:

- Građevinske radove u Tivtu svesti na najmanju moguću mjeru i organizovati prema pravilima koje propisuju mjere Nacionalnog koordinacionog tijela.

- Pozivamo izvođače radova da se sa posebnom pažnjom odnose prema na komunalnim instalacijama i lokalnoj infrastrukturi (vodovod, PTT, elektro i drugo), da ne bi dolazilo do oštećenja i prekida snabdijevanja.

- Obavezuju se građani da otpad iznose jednom dnevno od 19h do 07h kako bi se racionalizovalo odvoženje otpada i sačuvali radnici u obavljanju ove djelatnosti, usljed limitirane i trenutno raspoložive radne snage na ovim poslovima.

- Kabasti otpad, građevinski i zeleni otpad ne odlagati pored kontejera ili drugih površina, nego čuvati na mjestu nastanka otpada koliko je to duže moguće, do momenta njegovog odvoženja.

- Apeluje se na sve izvođače radova na teritoriji opštine Tivat da izbjegnu radove koji bi mogli dovesti do prekida vodosnabdijevanja.

SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE

post slika

Galerija