Vlasnici sami uklonili havarisana vozila sa javnih površina

27 dec 2022

Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat u prethodnom periodu uspješno je realizovao akciju uklanjanja havarisanih vozila, djelova koji se ne upotrebljavaju u saobraćaju zbog dotrajalosti i oštećenja, te vozila koja su bez registarskih tablica i neregistrovana, a ostavljena na javnoj površini duže od sedam dana.

Ukupno je evidentirano 18 takvih vozila na teritoriji opštine Tivat, a nakon dostavljanja pismenog naređenja od strane ovlašćenog službenog lica, sva vozila vlasnici su uklonili sami, te nije bilo potrebe za uklanjanjem putem trećeg lica. Iz Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor zahvaljuju građanima na razumjevanju i ističu da će sa redovnim kontrolama svih javnih površina nastaviti i u budućnosti.