ODLUČIVANJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMJEŠTANJE DALEKOVODA 110kV “GRADIOŠNICA – HERCEG NOVI”

16 jul 2018

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine iz Podgorice obavjestila je  Opštinu Tivat da je nosilac projekta, Direkcija za investicije Opštine Tivat, Trg magnolija br.1, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izmještanje dalekovoda 110 kV „Gradiošnica-Herceg Novi“, Opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, IV proleterske 19, kancelarija broj 216, radnim danima od 8 do 11 časova i u prostorijama Opštine Tivat, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, Trg magnolija br.1, I sprat, kancelarija br.5, radnim danima od 8 do 11 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 23.07.2018.godine.

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja - PDF