ZAVRŠENA GLAVNA RASPRAVA ZA NACRT LOKALNOG PLANA AKCIJE ZA MLADE TIVAT

26 nov 2012

Danas je završena Javna rasprava o nacrtu Lokalnog plana akcije za mlade koja je trajala 20 dana. Korake pri izradi nacrta dokumenta prezentovala je koordinatorka za izradu dokumenta mr.Darka Ognjanović , a kratak presjek istraživnja o potrebama mladih izložila je soc.Kristina Petrović.
Na javnoj raspravi osim članova Radne grupe, koordinatorke Radne grupe i sekretarke Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, zainteresovanih  građana bili su i predstavnici političkih stranaka. Osim par tehničkih sugestija nije bilo primjedbi na nacrt dokumenta .
Izvještaj o javnoj raspravi biće dostavljen Skupštinskoj službi i sa predlogom dokumenta predat u dalju proceduru.

post slika