I OPŠTINA TIVAT U AKCIJI „NEK’ GORA ZAZELENI!“

20 sep 2019

U petak 20. septembra nastavljeni su radovi na revitalizaciji dendroflore Velikog gradskog parka, u cilju unapređenja opšteg stanja ovog zaštićenog prirodnog dobra. Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj u saradnji sa „Komunalno“ d.o.o. Tivat posadili su oko 40 sadnica ukrasnog drveća i žbunja, i to vrsta koje su već zastupljene u parku. Akciji su se pridružili učenici SMŠ „Mladost“ iz Tivta, koji su tokom ove sadnje imali čas u prirodi iz izbornog predmeta „Ekologija i zaštita životne sredine“.

Zasađeno je sedam većih sadnica bora, koji su nabavljeni tokom planiranja radova na zamjenskoj sadnji sedam velikih borova, koji su bili loših vitalnih i estetskih karakteristika, i koji su prethodno uklonjeni. Ostale zasađene sadnice nabavljene su kroz različite donacije i nabavke od strane Opštine Tivat.

Sadnja je bila usmjerena na obnovu predjela u parku na kojima je prorijeđen sklop krošnji postojećih stabala, kao i degradirani prostor parka između pomoćnog stadiona FK „Arsenal“ i Šetališta kapetana Marka Krstovića. Tako su kod ulaza u park u blizini škole zasađene sadnice bora, jer na tom prostoru dominiraju četinarske vrste – pinjol, alepski i primorski bor, dok su uz primjerke borova u blizini pomoćnog stadiona FK „Arsenal“ zasađeni i primjerci kamforovca, česmine i platana.

Na ovaj način Opština Tivat se priključila akciji „Nek' gora zazeleni!“ povodom obilježavanja 28 godina od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori, organizovane od strane Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Zajednice opština Crne Gore.

post slika