Akcijom čišćenja podmorja obilježen Svjetski dan zaštite životne sredine

05 jun 2024

Povodom obilježavanja 5. juna– Svjetskog dana zaštite životne sredine, Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat, za potrebe čišćenja morskog dna, angažovao je ronioce NVO "Arsenal Eko" na dvije lokacije u tivatskom akvatorijumu- u podmorju u naselju Donja Lastva i podmorju centra grada. Sakupljeno je nekoliko kubnih metara različitog otpada, u čijem sastavu su dominirale plastične i staklene flaše, gume, limenke, kanapi, ostaci ribolovnog pribora. Aktivnost je organizovana u saradnji sa "Komunalno" d.o.o. Tivat, koje je zbrinulo sakupljeni otpad.

Imajući u vidu da je more prvenstveno izvor hrane, mjesto za odmor i rekreaciju i neizostavni element turističke ponude grada, jedan od prioriteta održivog korišćenja prostora treba da bude sprečavanje odlaganja bilo kakvog otpada u morsku sredinu, ističu iz Sekretarijata za uređenje prostora. “Namjera je da se kroz ovakve i slične aktivnosti promoviše odgovoran odnos prema okruženju u kojem živimo, zatim da se ukaže na činjenicu da u našem podmorju ima različitih vrsta otpada koje je potrebno očistiti, i uopšte na neophodnost odlaganja otpada na pravilan način, a nikako u morsku sredinu” – poručuju iz Sekretarijata.

Svjetski dan zaštite životne sredine ustanovljen je 1972. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih Nacija održala Konferenciju o zaštiti životne sredine u Stokholmu, i kojom prilikom je ukazano na neophodnost međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine.

post slika

Galerija