Anketa: Izmjene i dopune Državne studije lokacije Kalardovo – Ostrvo Cvijeća – Brdišta

28 mar 2023
U izradi su Izmjene i dopune Državne studije lokacije Kalardovo – Ostrvo Cvijeća – Brdišta. Zbog potrebe uključenja javnosti u proces planiranja, sprovodi se anketa koja ima za cilj da se saznaju stavovi i opredjeljenja svih zainteresovanih za planska rješenja u zahvatu ID DSL KALARDOVO – OSTRVO CVIJEĆA – BRDIŠTA.
Anketa se sprovodi u periodu od 29. marta do 12. aprila 2023.g. Veoma je značajno da uzmete učešće u anketi i time doprinesete izradi što kvalitetnijeg plana.
Anketni list možete preuzeti sa sajta Opštine Tivat, a popunjenog ga dostaviti:
  • - putem pošte na adresu Opština Tivat, Trg Magnolija 1
  • - putem pošte na adresu Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, IV proleterske brigade broj 19, Podgorica
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail urbanizam@opstinativat.me

Anketni list preuzmite ovdje
Obavještenje preuzmite ovdje post slika