Odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

27 mar 2023

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava javnost da je nosilac projekta -  Direkcija za investicije Opštine Tivatpodnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali, faza V, komponenta 2 – Tivat, Kotor, Herceg Novi, za projektne mjere za opštinu Tivat: 

- Vodovodne mjere - Izgradnja distributivne mreže za rezervoar Gradiošnica; Djelimična zamjena glavnog transportnog cjevovoda ka Plavim horizontima;  Zamjena distributivnog cjevovoda u Donjoj Lastvi; Vodosnabdijevanje rezervoara Tivat i rezervoara Gradiošnica iz rezervoara Podkuk; Zamjena potisnog i distributivnog cjevovoda u naselju Radovići (druga visinska zona);

- Kanalizacione mjere - Proširenje kanalizacione mreže u Gradiošnici; Proširenje kanalizacione mreže u Donjoj Lastvi; Proširenje sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže u naseljima Mažine, Tripovići, Gornja i Donja Župa; Proširenje sekundarne kanalizacione mreže u višim zonama naselja Gornji Kalimanj.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Opštine Tivat, Sekretarijat za uređenje prostora, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova (srijedom od 8 do 14 časova), kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja, u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijata za uređenje prostora, je do petka 07 04.2023.godine.

Obavještenje - detaljnije

Dokumentacija - detaljnije