Centralna javna rasprava o Nacrtu elaborata o načinu korišćenja javnih parkirališta u zahvatu DUP-a Tivat

04 feb 2015

Dana 03.02.2015. godine sa početkom u 12 časova, u zgradi Opštine Tivat, u sali za sastanke, održana je Centralna javna rasprava o Nacrtu elaborata o načinu korišćenja javnih parkirališta u zahvatu DUP-a Tivat.Centralnoj javnoj raspravi pored sekretarke Sekretarijata za komunalno stambene poslove i saobraćaj prisustvovali su  Predsjednik Skupštine Opštine Tivat Krtsto Bošković, Glavna administratorka Jovanka Laličić, Menadžer Opštine Tivat Zoran Petranović, Savjetnik Predsjednika Opštine Petar Vujović i dvadesetak građana-predstavnika stambenih zgrada u okviru DUP-a Tivat. Sekretarka Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Zorica Gverović, kao obrađivač Nacrta elaborata, izložila je detaljno elaborat i zamolila građane da daju svoje primjedbe, predloge i sugestije, kako bi zajednički došli do kvalitetnih rješenja i kasnije uspješne primjene Elaborata.  Zamolila je prisutne da svoje predloge, primjedbe i sugestije obavezno dostave u pisanoj formi, kako bi iste uzela u razmatranje. Na javnoj raspravi čulo se puno korisnih predloga i sugestija. Ono što posebno raduje i ohrabruje predstavnike opštine jeste činjenica da niko od prisutnih  nije bio protiv uvođenja naplate parkinga i zavođenja reda u ovoj oblasti. Javna rasprava je završena u 14 časova.

post slika