OBAVJEŠTENJE ZA VINOGRADARE

11 jun 2018

Predstavnici Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove - Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja, održaće edukaciju za vinogradare u cilju upoznavanja sa Naredbom o hitnim fitosanitanim mjerama za spriječavanje unošenja zlatne žutice vinove loze. Edukacija je predviđena za vinogradare iz Tivta, Kotora i Herceg Novog.

Zlatna žutica vinove loze (lat. Flavescens doree) spada u najopasnije bolesti vinove loze koja može da prouzrokuje štetu u dijelu gubitka prinosa i propadanje čokota.

U cilju smanjenja štete u vinogradarstvu od ove bolesti, pozivamo sve zainteresovane na edukaciju koja će se održati u Multimedijalnoj Sali Opštine Tivat, dana 13.06.2018.godine (srijeda) sa početkom u 10h.