Donacija JU “Kakaricka gora” povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga

26 jun 2020

Danas /26. jun/ se obilježava Međunarodni dana borbe protiv zloupotrebe droga, a Opština Tivat je ovim povodom uputila donaciju na adresu JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Kakaricka gora. Ovo je rezultat dugogodišnje saradnje i Memoranduma o saradnji, koji je Opština Tivat potpisala sa pomenutom javnom ustanovom. Donacija opštine Tivat usmjerena je na opremanja prostorije za radno-okupacionu terapiju.

Opština Tivat je bila partner u izgradnji ženskog paviljona u okviru ove ustanove, a sekretarka Sekretarijata za mlade, sport i socijalna pitanja mr.Darka Ognjanović, saradnica na projektu. Upravo zato, odlučeno je da se pomogne opremanje ovog dijela ustanove.

Na ovaj način će se omogućiti nove aktivnosti u sprovođenju radno-okupacione terapije, a korisnicima ustanove će biti pružena mogućnost da steknu nove vještine, te da nauče obavljati poslove koji će im koristiti po završetku tretmana. Opština Tivat je prva u Crnoj Gori, donijela odluku o sufinansiranju tretmana rehabilitacije za korisnike psihoaktivnih supstanci, sa teritorije tivatske opštine.

post slika