Održan kolegijum predsjednika Skupštine

25 jun 2020
Predsjednik Skupštine opštine Tivat, Ivan Novosel održao je danas međustranački sastanak sa predsjednicima klubova odbornika radi razmatranja dostavljenog materijala za predstojeću XXXV sjednicu Skupštine opštine Tivat. Predsjednik je prisutne upoznao sa predloženim dnevnim redom koji sadrži 32 tačke, od kojih se 16 odnosi na Izvještaje o radu sa finansijskim izvještajima preduzeća i Ustanova, sa Odlukama o raspodjeli dobiti za 2019. godinu. Takođe je najavio mogućnost dopune dnevnog reda koja će, ukoliko bude uredno dostavljena od strane ovlašćenog predlagača, biti proslijeđena odbornicima u  roku i u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine opštine Tivat. Bez rasprave i primjedbi, konstatovano je da je materijal za predstojeću sjednicu kvalitetan, opširan i tehnički dobro urađen. Prije razmatranja predloga odluka na sjednici Skupštine, predloge odluka razmatra radno tijelo u čijem je djelokrugu oblast koja se odlukom uređuje i odbor za Statut i propise. Sjednice radnih tijela na kojima će se razmatrati dostavljeni materijali, zakazane su za petak 26. jun 2020. godine. Na sastanku je zaključeno da će se sjednice radnih tijela, kao i sjednica Skupštine, održati uz obaveznu upotrebu zaštitnih maski, uz poštovanje socijalne distance i uz primjenu svih ostalih preporuka NKT-a.  

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

post slika