Donirane sadnice vrtićima u okviru obilježavanja Međunarodne nedelje djeteta

13 okt 2021

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat je, u okviru obilježavanja Međunarodne nedelje djeteta, izvršio nabavku sadnica ukrasnog žbunja, koje su donirane vrtićima u Tivtu i Radovićima. Prilikom odabira vrsta naročita pažnja je posvećena nabavci sadnica onih vrsta koje nemaju izraštaje koji mogu da povrijede (trnovi, oštri listovi i sl.) kao i vrsta koje nemaju otrovne djelove. Vrtiću u Radovićima donirano je 19 sadnica ruzmarina za oplemenjivanje dvorišta, a vrtiću u Tivtu 30 sadnica pitosporuma i 15 sadnica fotinije, od kojih će biti formirana živa ograda ka Đačkoj ulici i DVD „Partizan“. Namjera je da se sadnjom prvenstveno poboljšaju sanitarni uslovi u smislu zaštite najmlađih od izloženosti negativnom djelovanju gradskog vazduha i buke, i da se obezbijedi zdrava i prijatna sredina za njihov boravak.

Nabavka je realizovana u skladu sa mjerama predviđenim u okviru lokalnih planova iz oblasti zaštite životne sredine. Biljke će sa zaposlenima u ovim javnim predškolskim ustanovama saditi djeca, kako bi aktivnost imala i edukativni karakter, a pomoć oko sadnje pružiće služba zelenila „Komunalno“ d.o.o. Tivat“.