Javna rasprava o izmjenama i dopuni Odluke o porezu na nepokretnost u Opštini Tivat

05 dec 2022
Nacrt Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o porezu na nepokretnost u Opštini Tivat - detaljnije
Program javne rasprave - detaljnije