Javni poziv za predlaganje članova/ica Radne grupe za izradu nacrta Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u opštini Tivat za period 2022-2026.godine

18 okt 2021
Javni poziv - detaljnije
Odluka o pristupanju izradi nacrta Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipcana u opstini Tivat za period 2022-2026. godine - PDF