Ponovljeni javni poziv za predlaganje članova Savjeta za mlade u Opštini Tivat

11 okt 2021
Na ovaj Javni poziv mogu se predložiti kandidati za članove Savjeta za mlade u Opštini Tivat, koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Tivat, i to za kategorije koje nisu popunjene prvim Javnim pozivom:  
  • - kandidate iz reda predstavnika srednjoškolske populacije predlažu srednjoškolske ustanove sa teritorije opštine Tivat, formalne i neformalne omladinske organizacije i pojedinci (jedan kandidat);
  • - kandidate iz reda predstavnika studentske populacije predlažu visokoškolske ustanove sa teritorije opštine Tivat, formalne i neformalne omladinske organizacije i pojedinci (jedan kandidat);
  • - kandidate iz reda predstavnika Romsko-Egipćanske populacije (u daljem tekstu: RE populacije) predlažu NVO koje se bave pitanjima RE populacije, formalne i neformalne RE organizacije, i pojedinci (jedan kandidat);
  • - kandidate iz reda predstavnika osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: OSI) predlažu NVO koje se bave pitanjima OSI, formalne i neformalne OSI organizacije, i pojedinci (jedan kandidat).
  Prijava koju predlagač podnosi na javni poziv sadrži:
  • - predlog kandidata uz obrazloženje;
  • - biografiju kandidata;
  • - potvrdu o prebivalištu kandidata;
  • - izjavu o prihvatanju kandidature;
  • - potvrdu o srednjoškolskom statusu (za kandidata srednjoškolske populacije),
  • - potvrdu o studentskom statusu (za kandidata studentske populacije).
  Savjet za mlade u Opštini Tivat osniva se kao savjetodavno tijelo sa ciljem aktivnog učešća mladih u javnom životu u opštini Tivat, u izradi i praćenju primjene lokalnog akcionog plana za mlade, kao i informisanja mladih o svim pitanjima značajnim za unapređenje njihovog položaja. Savjet za mlade bira se na period od dvije godine.   Prijava sa kompletnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti „SAVJET ZA MLADE“, u roku od 14 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, neposredno na pisarnici Opštine Tivat ili preporučenom poštom na adresu: Opština Tivat, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Trg Magnolija 1, Tivat.

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli i internet stranici Opštine Tivat, i na lokalnom javnom emiteru.
Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u periodu od 08 do 15h u Sekretarijatu za društvene djelatnosti (kancelarija broj 16A), i na telefon: (032) 661 - 359.

Odluka o osnivanju Savjeta za mlade - PDF
Javni poziv - PDF

SEKRETARKA
Borka Mršulja