KONFERENCIJA O NACRTU ZAKONA O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU PREMA PROGRAMU JAVNE RASPRAVE

21 mar 2013

U organizaciji  SIGME i Ministarstva unutrašnjih poslova, dana 19. marta 2013.godine u prostorijama ReSPE u Danilovgradu organizovana je konferencija o Nacrtu zakona o opštem upravnom postupku koji treba da se primjenjuje počev od 1.januara 2015.godine.
O novim pravnim instrumentima nacrta zakona, govorili su: Jadranka Vojinović, državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova , Veselin Vukčević, pomoćnik ministra, mr. Alberto Camarato, zamjenik šefa Delegacije EU u Crnoj Gori, mr. Xavier Sisternas, glavni administrator SIGMA-e, Wolfgang Rusch, ekspert SIGME, a predstavljena su i iskustva regiona u upravnom postupku od strane eksperata SIGMA-e Vladane Jović, pomoćnice ministra pravde u Vladi Republike Srbije i prof. dr. Ivana Koprića.
Na konferenciji su učestvovali predstavnici lokalnih uprava i državnih organa uprave, a ispred Opštine Tivat Jovanka Laličić, Glavni administrator i Vanjuška Samardžić Đurović, Savjetnik u Službi Glavnog admionistratora.
Javna rasprava o Nacrtu zakona o opštem upravnom postupku je otvorena do 31.03.2013.godine do kojeg roka se mogu Ministarstvu unutrašnjih poslova podnositi predlozi, sugestije i komentari na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, broj 22 Podgorica, ili na fah 020/225-518, kao i na e-mail: drzavna.mup@mup.gov.me.
Tekst Nacrta zakona o opštem upravnom postupku moguće je preuzeti na sajtu Ministarstva www.mup.gov.me

SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA