Obavještenje – Svjetski dan šuma

21 mar 2013

U petak 22.03.2013 godine sa početkom u 12:00 časova Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj i Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine – Zeleni Tim u saradnji sa JP „Komunalno“ – Tivat i OŠ „Drago Milović“ organizuje uređenje dječijeg igrališta u Lepetanima.
Navedena akcija se sprovodi u cilju obilježavanja 21. Marta Svjetskog dana šuma i u skladu sa Lokalnim planom zaštite životne sredine i Lokalnim akcionim planom za biodiverzitet.
Pozivamo građane da nam se pridruže i na taj način daju svoj doprinos uljepšavanju našeg grada i zaštiti i unapređenju životne sredine.

post slika