Lista studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija za studijsku 2022/23. godinu

03 nov 2022

Na osnovu člana 9 Odluke o stipendiranju studenata ("SL List Crne Gore - opštinski propisi", br. 10112, 03/13, 35/15 i 19/19, 033/22), Komisija za dodjelu stipendija objavljuje Listu studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija za studijsku 2022/23. godinu - detaljnije