MAPIRANJE RADONA U CRNOJ GORI I UNAPREĐENJE NACIONALNOG SISTEMA ZAŠTITE OD RADONA

06 okt 2014

U petak 10. oktobra sa početkom u 11:00 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat održaće se javna tribina, u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma, Agencije za zaštitu životne sredine i Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, uz podršku Opštine Tivat, u okviru projekta „Mapiranje radona u Crnoj Goru i unapređenje nacionalnog sistema zaštite od radona“.

Osnovne aktivnosti navedenog projekta, a koje će ujedno biti i teme ove tribine su: proces mapiranja radona u Crnoj Gori, objektivnija procjena radiološke opterećenosti stanovništva zbog udisanja ovog radioaktivnog gasa, edukacija stanovništva, jačanje kadrovskih i institucionalnih kapaciteta za mjerenje i mitigaciju radona, inoviranje nacionalne radonske legislative u cilju njenog usaglašavanja sa direktivama Evropske unije i standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i priprema nacionalne Strategije za zaštitu od radona. U okviru navedenog projekta sprovešće se mjerenja i na teritoriji Opštine Tivat, a na samoj tribini djeliće se prisutnim građanima i brošure.
Pozivamo sve zainteresovane da prisustviju navedenoj tribini, u cilju upoznavanja sa problemom radona, njegovim uticajem na čovjekovo zdravlje i načinom na koji će se problem sistematski rješavati u Crnoj Gori.

 

post slika