Mentoring usluge

03 sep 2020

Sekretarijat za turizam i preduzetnišvo Opštine Tivat aktiviralo je programsku linija za pružanje mentoring usluga za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga.

U pitanju je besplatna, nefinansijska podrška koja za cilj ima smanjivanje broja neuspješnih preduzeća, na način što se preduzetniku ili preduzeću pruža dugotrajna podrška kroz zajedničko sprovođenje aktivnosti kao što su:

  • Dijagnostifikovanje - analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
  • Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova i njihovoj implementaciji, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
  • Savjetovanje i koordinacija aktivnosti usmjerenih na pristupanje fondovima, vladinim programima podrške razvoju biznisa, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama, itd.;
  • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera i uspostavljanju poslovne saradnje.

Mentoring usluga je aktivna od prošle godine, kada su ovu mogućnost koristila tri preduzeća. U toku je konkurs za 2020. godinu.

Mentor je kvalifikovana osoba koja posjeduje certifikat da je uspješno završila mentoring treninge koje su organizovali certifikovani mentori Razvojne agencije Srbije i JICA konsultanati iz oblasti dijagnostifikovanja preduzeća, finansijskog menadžmenta, marketinga, pisanja biznis plana, proizvodnog menadžmenta, poslovne komunikacije i razvoja ljudskih resursa.

Proces mentoringa preduzeća, koji u ime Opštine Tivat sprovodi Petar Vujović, sekretar Sekretarijata za turizam i preduzetništvo kao sertifikovani mentor po japanskoj metodologiji, radi se po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).

Obuka za mentorstvo realizovana je u okviru projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana, Faza 2“ u organizaciji Ministarstva ekonomije i Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA.

Mentoring obuhvata analizu trenutnog stanja u preduzeću, odnosno kod preduzetnika; pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova i njihovoj implementaciji, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati; savjetovanje i koordinaciju aktivnosti usmjerenih na pristupanje fondovima, vladinim programima podrške razvoju biznisa,  novim tehnologijama, konsultantskim uslugama, itd; i podršku u pronalaženju poslovnih partnera i uspostavljanju poslovne saradnje.

Kroz mentoring se zaposlenima i vlasniku preduzeća otvaraju vidici da stvari posmatraju iz drugačije perspektive, razvija se i preduzetnički duh, a stvara se i nova vrijednost i jača ekonomija što vodi većem standardu.Na ovaj način pokušavaju se izgraditi kapaciteti biznis centara i lokalnih samouprava, odnosno mentora pojedinaca, raditi na izgradnji i jačanju njihovih praktičnih i teorijskih znanja, kao i vještina za pružanje kvalitetne podrške svima kojima je ona i potrebna.

post slika