Dnevni centar za djecu i mlade

08 sep 2020

Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju, 2020. godine otvorio je svoja vrata za sve korisnike, pružajući sveobuhvatnu i kvalitetnu uslugu sa ciljem podizanja kvaliteta života korisnika i njihovih porodica.

Izgradnja multifunkcionalnog objekta u kojem je smješten Dnevni centar, ukupne površine 680m2, investicija je Opštine Tivat vrijedna 660.000€. Korisnicima je na raspolaganju oko 300m2 prostora, koji je opremljen i uređen tako da zadovoljava sve propisane standarde i predstavlja bezbjedno mjesto za druženje, sticanje novih znanja, rehabilitaciju, obuku i mnoge druge aktivnosti djece i mladih.

Usluge Dnevnog centra može koristiti do 20 korisnika, a sa njima radi stručan tim koji sačinjavaju psiholog, pedagog, radno-okupacioni terapeut, fizioterapeut, oligofrenolog, medicinska sestra, njegovateljica. Po potrebi će biti angažovana i druga stručna lica. Ova ustanova nudi uslugu poludnevnog i cjelodnevnog boravka u zavisnosti od potreba svakog pojedinačnog korisnika.

Izgradnjom ovog objekta i osnivanjem Dnevnog centra od strane lokalne uprave, Tivat i njegovi građani, dobili su prijeko potreban i dugo očekivan servis iz oblasti dječje i socijalna zaštite.

post slika