Uspješni u EU projektima

03 sep 2020

Opština Tivat ostvarila je značajan rezultat kada je u pitanju privlačenje sredstava iz EU fondova.

U ovoj godini, Sekretarijat za turizam i preduzetništvo dobio je dva nova projekta koji treba da budu sprovedeni u naredne dvije godine. Oba su iz oblasti turizma, ali su u pitanju različiti segmenti. Opštini će po tom osnovu pripasti 300.000,00 €.

I - SUSTOURISMO

Implementacija projekta pod nazivom „SUSTOURISMO- Sustainable Tourism & Mobility Hand by Hand development“ počela je u prvim mjesecima ove godine. Ukupan budžet iznosi 1.529.250,00 € dok budžet za Opštinu Tivat iznosi 80.820,00 €.

Projekat pripada Jadransko-jonskom programu (INTERREG ADRION) a biće fokusiran na održivu mobilnost. U njemu učestvuje deset partnera iz sedam zemalja.

U dogovoru sa Turističkom organizacijom Tivat, postignut inicijalni dogovor da za početak budu nabavljeni električni trotineti sa ugraviranim bar-kodom. Budući korisnici te usluge će uz pomoć mobilne aplikacije moći da skeniraju taj bar-kod i izvrše plaćanje i trotinete koriste za prevoz.

Ukupni pristup projektu raspoređuje aktivnosti u tri faze:

(1) Teritorijalna analiza: ova faza predstavlja stanje u ADRION području i uključuje aktivnosti kao što su pregled i analiza postojećih politika, prethodnih i tekućih projekata održivog turizma i potreba turista i zainteresovanih strana.

(2) Ova faza uključuje dizajn, razvoj i testiranje intervencija SUSTOURISMO.

(3) Treća faza sadrži razvoj svih planova i radnji koji će osigurati nastavak SUSTOURISMO intervencija izvan projekta. Kroz gore navedeni pristup, projekat će razviti tri glavna rezultata: (i) Aplikacija SUSTOURISMO. Ovo je tehnologija aplikaciju koju će turisti koristiti (Android, iOS) preko koje će moći planirati i organizovati svoja putovanja u područja koja posjećuju na osnovu ekoloških i kulturnih kriterijuma / prema postojećim aplikacijama mogu se ugrađivati funkcionalnosti SUSTOURISMO (ii) Turističke pakete i nagrade zajednički će definisati tijela za turizam i mobilnost u gradovima. Stoga turisti će moći da uživaju u ovim paketima i nagradama kada koriste SUSTOURISMO aplikaciju. Turistički paketi i nagrade će igrati ulogu snažnih podsticaja kroz koje će turisti doprinijeti održivosti životne sredine i očuvanje kulturne baštine područja. (iii) Šeme saradnje biće uspostavljene u svakoj pilot oblasti projekta među lokalnim i nacionalnim zainteresovanim stranama.

Ovaj pristup nadilazi postojeću praksu u zemljama učesnicama, jer donosi novu kulturu u saradnji među lokalnim vlastima, turističkim tijelima i transportnim organizacijama na tim područjima, i to omogućava razvoj podsticaja sa jasnim ekološkim karakterom.

Glavni rezultat projekta biće aktiviranje održivog turizma zasnovanog na zelenim i pametnim mogućnostima mobilnosti u ADRION oblast kroz angažovanje zainteresovanih strana i turista u planiranju turizma.

Upotreba posebne razvijene aplikacije će pružiti potreban uvid u potrebe turista u pogledu pristupačnosti i naprednih usluga na područjima koja posjećuju. Pored toga, radionice sa zainteresovanim stranama (okrugli stolovi) otkriće stvarne izazove i praktične mogućnosti i mogućnosti u razvoju turizma uz poštovanje životne sredine i društva u cjelini.

II - CUHaCHA

U okviru drugog poziva prekograničnog programa Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora odobren je za finansiranje projekat CUHaCHA okvirnog iznosa od 210.000,00 €. Odobreni projekti počeće sa implementacijom početkom 2020 godine, a glavna aktivnost je instalacija i opremanje kuhinje u SMŠ “Mladost”, kao i unapređenje gastro-turističke ponude Tivta.

III - IRENE

Projekat odobren u okviru Interreg IPA prekograničnog programa Hrvatska-Bosna i Hercegovina - Crna Gora pod nazivom „IRENE: Interregional Renewable & Energy efficiency network” počeo je sa realizacijom 1. jula 2017. a implementiran do 31. decembra 2019. godine.

Glavni cilj projekta IRENE je zaštita i očuvanje životne sredine i podsticanje održivog korišćenja prirodnih resursa u prekograničnim područjima kroz zajednički razvoj i umrežavanje lokalnih sistema upravljanja energijom u CBA za poboljšanje energetske efikasnosti i korišćenja sistema obnovljivih izvora energije u javnom sektoru.

U okviru ovog projekta Opština Tivat je rekonstruisala javnu rasvjetu u širem centru grada, a do kraja realizacije projekta biće zamjenjeno 593 javne svjetiljke sa novim LED sistemima, čime će biti ostvaren pozitivan uticaj na životnu sredinu i značajne uštede u budžetu grada.  Pored toga, realizovani su radovi na ugradnji solarnih kolektora za grijanje sanitarne vode na krovu sportske dvorane Župa. Vrijednost ovih radova iznosi 187,760.80 € bez PDV-a.

Dodatnu prekograničnu vrijednost ovog projekta predstavlja razvoj zajedničke baze podataka projekata i omogućavanje razvoja novih inicijativa. Implementirane su aktivnosti jačanja kapaciteta EE tima, u vidu nabavke profesionalne opreme, a odrađena je i stručna obuka za članove EE tima. U toku je izrada detaljnih energetski pregleda za sedam zgrada u vlasništvu Opštine Tivat. U holu Opštine Tivat je instaliran uređaj za monitoring potrošnje električne energije.

Partneri u projektu, pored Opštine Tivat, su Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao vodeći partner, zatim Zadarska županija, NVO Eko Centar Delfin, Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH i Grad Mostar.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.915.820,00 €, od čega Opštini Tivat pripada 308,175.00 €.

IV - „Evropska osa zapad-istok“

Projekat implementiran u okviru: Program Evropa za građane, Potprogram 2: Demokratski angažman i učešće u građanskim inicijativama, Mjera 2.1: Bratimljenje gradova

Projekat je sufinansirala “Evropa za građane Programa Evropske Unije”.

Vrednost projekta: 25.000,00 €.

Cilj projekta je stvaranje uslova za trajnu saradnju između gradova zapadne i istočne Evrope. U okviru projekta, partneri su potpisali Memorandum o saradnji koji formuliše zajedničke interese i želju za saradnjom.

Opis:

Projekat je omogućio susret i prezentaciju gradova sa različitim istorijskim, kulturnim, ekonomskim i društvenim modelima iz zapadne i istočne Evrope, međusobno povezivanje i razmjenu informacija i iskustava, diskusiju i dogovor oko zajedničke saradnje na bazi interesa prepoznatih kroz dijalog na generacijskom, kulturološkom, ekonomskom i administrativnom nivou.

V - FOST INNO

Projekat pod nazivom „FOST INNO-Fostering tourism innovation system in Adrion Ionian Region“ je odobren za finansiranje u okviru transnacionalnog programa Interreg ADRION.

Cilj projekta je umrežavanje znanja sa ciljem razrade jedinstvene (zajedničke) metodologije koja će omogućiti stvaranje novih turističkih proizvoda (visokog stepena prepoznatljivosti i autentičnosti za područje Jadransko-jonske regije) sa naglašenim elementom kreativnosti i inovativnosti.

Partneri u "FOST INNO" projektu, pored Opštine Tivat i vodećeg partnera Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije, su: Fakultet primenjenih društvenih nauka u Novoj Gorici i Regionalna razvojna agencija Nova Gorica iz Slovenije, Opština Peruđa i Regija Molise iz Italije, Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Zeničko- dobojskog kantona iz Bosne i Hercegovine  i Univerzitet Skadar ,,Luiđ Gurakući“ iz Albanije. Opšti cilj projekta FOST INNO je poboljšanje konkurentnosti jadransko-jonskog područja uz povećanje inovacionih kapaciteta održivog turizma.

U okviru projekta uspostavljen je ,,Centar za transfer znanja i inovacija u turizmu jadransko-jonskog područja“ koji će okupljati stručnjake iz područja turizma sa zajedničkim zadatkom razvoja inovativnih turističkih proizvoda i usluga. U Centru će se razmjenom najboljih praksi među partnerima, lokalnom i regionalnom samoupravom i turističkim preduzećima, podsticati primjena inovacija u turizmu i ugostiteljstvu. Završen je dokument „Strategija podsticanja inovacija u održivom turizmu na području Jadransko – jonske regije“ kao i lokalni Akcioni plan za implementaciju ove strategije.

U okviru implementacije projekta FOST INNO na veb-stranici Opštine Tivat je objavljen Javni poziv za odabir dvije najbolje inovativne ideje koje će podržati i podstaći razvoj održivog turizma u Jadransko-jonskoj regiji. Na Javni poziv su se prijavila tri predlagača inovativnih ideja u turizmu. Prijavljene inovativne ideje su:

  1. Fall Foliage Viewing
  2. Rural Yoga
  3. Alternative Accommodation Montenegro

Na nedavno održanom promotivnom događaju predstavljene su dvije inovativne ideje predložene u Crnoj Gori, kao i dvije najbolje inovativne pilotirane ideje na nivou Jadransko Jonske regije.

Trenutno se radi na izradi E-coursa, koji ima za cilj da predstavi inovativni proces na polju turizma i proizvede održiva rješenja kroz inovacije u turizmu na Jadransko-jonskom području.

Započete su i aktivnosti na sprovođenju analize tržišta u turizmu, te uticaja inovativnih ideja na isto.

Opština Tivat je za implemetaciju aktivnosti osigurala 151,948.00 € dok je ukupan budžet projekta 1,463,923.00 €. Projekat je počeo 1. januara 2017. a plan je bio da se implementira je do 31. marta 2020. godine.

VI - ReLOaD

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Projekat: „Osnažimo poljoprivredu – oživimo selo“, Maslinarsko društvo „Boka”- Boka Kotorska

Projekat je sprovodilo Maslinarsko društvo ,,Boka“ na teritoriji opštine Tivat, u partnerstvu sa NVO „Nada“ iz Herceg Novog i uz podršku Opštine Tivat u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD).

Reload program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Tivat, Kotor, Nikšić, Pljevlja i Podgorica.

Prioritetna oblast na konkursu: Ekonomski razvoj opštine Tivat

Direktna ciljna grupa: poljoprivredni proizvođači, žene, mladi do 35 godina, penzioneri

Trajanje projekta: osam mjeseci

Budžet: 16.520,00 €

VII - OCD

Podrška projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori u okviru projekta „Ruralni razvoj vođen ruralnim organizacijama civilnog društva“

Naziv projekta:

„Novi stari maslinjaci“

Platforma za obnovu i razvoj maslinarstva kao osnove ruralnog razvoja na Vrmcu

Mjesto realizacije projekta: Vrmac – Boka Kotorska

Ukupan budžet projekta: 16,929.54 eura

Naziv podnosioca projekta:

Kulturno zavičajno udruženje „Napredak“ Gornja Lastva

Ciljevi projekta: Opšti cilj: Uspostavljanje platforme za obnovu maslinarstva kao osnove ruralnog razvoja kroz povezivanje i jačanje kapaciteta OCD i drugih aktera na pilot području Vrmca

Specifični cilj - Jačanje kapaciteta i potencijala OCD koje djeluju na polju ruralnog razvoja na Vrmcu uspostavljanjem trajne saradnje, a u cilju edukacije i unapređenja pravnog i institucionalnog okvira potrebnog za efikasnije zajedničko djelovanje u domenu politika razvoja maslinarstva.

post slika