Obavještenje o javnoj raspravi za brdo Vrmac za vlasnike nepokretnosti

09 aug 2022
Na osnovu člana 33 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list CG“, broj 54/16 i 18/19) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava vlasnike nepokretnosti da je Predsjednik Opštine Tivat, Odlukom broj 01-322/20-179/9 od 05.08.2022. godine, utvrdio Nacrt Odluke o proglašavanju Parka prirode „Vrmac“ (u daljem tekstu Nacrt Odluke) i Nacrt Studije zaštite brda „Vrmac“ (u daljem tekstu Nacrt Studije) i iste stavio na javnu raspravu, sa Programom javne rasprave.
Javna rasprava o Nacrtu Odluke i Nacrtu Studije biće održana u periodu od 09.08.2022. godine do 09.09.2022. godine (30 dana).  
Predloženi obuhvat zaštićenog područja i spisak katastarskih parcela, koje se nalaze u predloženom obuhvatu zaštićenog područja, su sastavni dio Nacrta Odluke i Nacrta Studije, a dokumenti su dostupni na sljedećem linku: https://opstinativat.me/obavjestenje-o-javnoj-raspravi-za-brdo-vrmac/  
Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Nacrt Odluke i Nacrt Studije je moguće izvršiti:
  • - putem veb-sajta Opštine Tivat – www.opstinativat.me,
  • - u štampanoj formi u zgradi organa uprave Opštine Tivat, odnosno u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5 (I sprat) svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 11:00 časova (srijedom od 08:00 do 14:00 časova).

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke i Nacrtu Studije održaće se  u četvrtak 01.09.2022.godine sa početkom u 10:00 časova u administrativnoj zgradi Opštine Tivat – Multimedijalna sala.
Pozivamo vas da uzmete učešće u predmetnoj javnoj raspravi, date svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije, koji se dostavljaju u pisanoj formi i to:
  • - putem pošte na adresu Opština Tivat – Sekretarijat za uređenje prostora, Trg magnolija br.1, 85 320 Tivat,
  • - neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  • - na e-mail javna.rasprava@opstinativat.me.