Obavještenje o javnoj raspravi za Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije gata PN u Porto Montenegru, opština Tivat

28 okt 2022

Agencija za zaštitu životne sredine, dana 27.10.2022. godine, obavijestila je Opštinu Tivat da je nosilac projekta, „Adriatic Marinas” doo iz Tivta, Dom Vojske, Obala bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju gata PN u sklopu luke nautičkog turizma Tivat-Porto Montenegro u zoni M2, za potrebe napajanje plovila gorivom, na kat.parceli br 965/1 KO Tivat i dijelu morskog akvatorijuma, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, Ul. IV proleterske br.19, II sprat, kancelarija broj 216, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, radnim danima od 8 do 11 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa veb-sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me, odnosno veb-sajta Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 30.11.2022. godine.

Javna tribina o predmetnom  Elaboratu održaće se u Domu vojske u sali  Auditorijum Porto Montenegro" Ul. Blaža Jovanovića br.1 Tivat, dana 11.11.2022 godine sa početkom u 10 časova.

ObavještenjePDF

Elaborat - PDF