Obavještenje o produžavanju javne rasprave za brdo Vrmac

09 sep 2022

Na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list CG“, broj 54/16 i 18/19) Sekretarijat za uređenje prostora obavještava vlasnike nepokretnosti i javnost da se Javna rasprava o Nacrtu Odluke o proglašavanju Parka prirode „Vrmac“ (u daljem tekstu Nacrt Odluke) i Nacrtu Studije zaštite brda „Vrmac“ (u daljem tekstu Nacrt Studije) produžava zbog velikog interesovanja javnosti i trajaće do 10.10.2022. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Nacrt Odluke i Nacrt Studije je moguće izvršiti:

  • ·      putem veb-sajta Opštine Tivat – www.opstinativat.me 
  • ·      u štampanoj formi u zgradi organa uprave Opštine Tivat, odnosno u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, kancelarija broj 5 (I sprat) svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 11:00 časova (srijedom od 08:00 do 14:00 časova).

Pozivamo vas da uzmete učešće u predmetnoj javnoj raspravi, date svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije, koji se dostavljaju u pisanoj formi i to

  1. ·      putem pošte na adresu Opština Tivat – Sekretarijat za uređenje prostora, Trg magnolija br.1, 85 320 Tivat,
  2. ·      neposredno na pisarnici Opštine Tivat,
  3. ·      na e-mail javna.rasprava@opstinativat.me
 

Nacrt Studije zaštite – dalje

Nacrt Odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra – dalje