Obuka za korišćenje „Elektronske baze podataka o razvojnim projektima”

28 jun 2013

Dana 27.06.2013.god. u hotelu „Nikić” u Podgorici, održana je obuka za korišćenje „Elektronske baze podataka o razvojnim projektima” koji se odnose na regionalni razvoj Crne Gore. Obuci su prisustvovali i predstavnici Opštine Tivat Petar Vujović koordinator Strateškog plana Opštine Tivat (za period od 2012. - 2016. godine) i Zvonimir Dubravčić član tima za pisanje i implementaciju projekata.

Elektronska baza podataka uspostavlja se radi efikasnijeg planiranja i praćenja sprovođenja politike regionalnog razvoja. U njoj će se evidentirati i pratiti implementacija svih razvojnih projekata od značaja za ravnomjerniji regionalni razvoj. Obavezu unosa podataka o razvojnim projektima i pristup elektronskoj bazi podataka imaju jedinice lokalne samouprave i svi organi i organizacije u skladu sa članom 9 Zakona o regionalnom razvoju. Finansijska podrška za organizovanje ove obuke obezbijeđena je u okviru projekta „Jačanje mehanizama javnih finansija na lokalnom nivou u Crnoj Gori”, koji sprovodi Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, uz finansijsku podršku Kraljevine Holandije, dok su glavni partneri u projektu Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zajednica opština Crne Gore i opštine u Crnoj Gori. Obuku je otvorila dr Nina Vujošević u ime Ministarstva ekonomije. Gospodin Mladen Šimunac i gospodin Ognjen Bjelić u ime firme „Micro projekti” upoznali su prisutne sa zakonskom podlogom i presjekom stanja u regiji. U daljem izlaganju učesnici su upoznati sa logikom upravljanja, razvojem i strukturom PLUR-a. Ova elktronska baza omogućiće analizu svih učesnika u razvojnom i ulagačkom svijetu. Zamišljeno je stvoriti sinergiju između lokalne samouprave na jednoj, privatnog i akademskog sektora na drugoj strani. Nakon unosa svih razvojnih projekata u bazu podataka, omogućiće se evidencija po tačno određenim kriterijumima usklađenim sa novom kohezionom politikom Evropske unije. Planirane su još najmanje tri ovakve obuke do kraja godine, nakon kojih će učesnici biti stručno osposobljeni za unos podataka i nakon kojih će dobiti sertifikate.

 

Kabinet predsjednika