Odluka o dodjeli Godišnjih priznanja za sport za 2019. godinu

25 nov 2019

Na osnovu člana 76 Statuta Opštine Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 24/18 od 12.07.2018.) a u skladu sa članovima 25 i 26 Odluke o finansiranju sporta ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 45/16 i 51/18) i Predlogom Odluke o dodjeli Godišnjih priznanja za sport broj 1703-680-184/1 od 08.11.2019. godine, Predsjednik opštine Tivat donosi ODLUKU o dodjeli Godišnjih priznanja za sport za 2019. godinu.

ODLUKA - PDF