Odluka o dodjeli stipendija za studijsku 2022/23. godinu

14 nov 2022

Na osnovu člana 72, stav 1 tačka 16 Statuta opštine Tivat ("Službeni list CG" - opštinski propisi", br. 24/18 i 09/20), člana 10 Odluke o stipendiranju studenata ("Službeni list CG - opštinski propisi", br.10/12, 03/13, 35/15, 19/19, 033/22) i Liste kandidata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija 2022/23. godinu, br. 04-609/22-175/64 od 02.11.2022. godine, na predlog Komisije za dodjelu stipendije, donosim ODLUKU o dodjeli stipendija za studijsku 2022/23. godinu - detaljnije