Odluka o dodjeli studentskih nagrada za studijsku 2022/23. godinu

14 nov 2022

Na osnovu člana 72, stav 1 tačka 16 Statuta opštine Tivat ("Službeni list CG" - opštinski propisi", br. 24118 i 09/20), člana 10 Odluke o nagrađivanju učenika i studenata ("Službeni list CG - opštinski propisi", br.048/17, 025/22) i Liste kandidata koji ispunjavaju uslove za dodjelu studentske nagrade 2022/23. godinu, br. 04-609/22-205/5 od 02.11.2022. godine, na predlog Komisije za dodjelu stipendije, donosim ODLUKU o dodjeli studentskih nagrada za studijsku 2022/23. godinu - detaljnije