Odluka o pristupanju izradi nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu

09 nov 2023
Opština Tivat pristupa izradi nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu.
Odluku o pristupanju izradi nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu možete preuzeti ovdje.