ODRŽANA 16.SJEDNICA ETIČKE KOMISIJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE TIVAT

14 okt 2015

Članice Komisije ukazale su na činjenicu da su “izborna glasačka mjesta” u okviru kampanje “Ljubaznost od mene potiče” opremljena adekvatnim materijalom, kutije su dostupne i na vidljivim mjestima.Posteri su postavljeni a, Tatjana Vučinović ,koja je zadužena za listiće, smatrala je da je broj oštampanih listića nedovoljan.
Predloženo je da se izvši doštampavanje i da po dvije članice obiđu za mjesec dana opet kutije.
Takođe je skrenuta pažnja da se povede računa o posterima , a samim tim i sa primjedbama , poštom i eventualnim sugestijama koje se mogu zateći u kutijama .Samim tim zadužene su po dvije članice komisije koje moraju nastaviti sa redovnom aktivnošću , pregledom sadražaja kutija, bez remećenja njenog sadržaja.

Predsjednica Etičke komisije
mr Darka Ognjanović