Održan info dan na temu ženskog preduzetništva

28 okt 2021

U organizaciji Sekretarijata za privredu, juče je u multimedijalnoj sali Opštine Tivat održan info dan na temu ženskog preduzetništva. Prisutne preduzetnice koje žele da pokrenu ili razvijaju sopstveni biznis, upoznate su sa načinom i sadržajem popunjavanja prijave i modelom za prijavu biznis ideje.

Za 1. novembar iz Sekretarijata je najavljeno raspisivanje drugog javnog konkursa, sa raspoloživim sredstvima na toj budžetskoj liniji u iznosu od 12.400,00 eura. Pravo da se prijave na konkurs imaju žene koje su kao fizička lica registrovane kod nadležnih organa za obavljanje privredne djelatnosti, žene preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa a imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji opštine Tivat.

Za više informacija o konkursu, možete se obratiti Sekretarijatu za privredu putem telefona: 032/661-347 ili na e-mail: privreda@opstinativat.me.

post slika

Galerija