ODRŽAN SASTANAK ETIČKE KOMISIJE

24 mar 2017

Druga po redu sjednica Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike održana je u srijedu, 22.03.2017. godine, u punom sastavu: predsjedavajuća Željka Stevović, Nataša Lutovac, Slavica Vulanović, Dušica Kovačević i Biljana Noković. Komisija je napravila presjek ispunjenosti ciljeva postavljenih na prethodnoj sjednici. Tako je konstatovano da je u proteklom periodu u Opštini Tivat, kao i u ostalim institucijama na koje se odnosi Etički kodeks, broj zaposlenih promijenjen i uvećan pa je Komisija od svih relevantnih institucija tražila da dostave podatke o svim zaposlenima (lični podaci, službeno zvanje, dan stupanja u službu i sl). Takođe, traženo je da organi, javne službe, ustanove i preduzeća dostave potpisane izjave zaposlenih da će se pridržavati odredbi Etičkog kodeksa. U tom pogledu, najveći broj institucija je ispunio ovu obavezu.

Komisija navodi da su organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i javne službe dužni da sarađuju sa Etičkom komisijom, daju podatke i informacije sa kojima raspolaže i pružaju pomoć Komisiji.
Etička komisija ističe da bilo ko može podnijeti pritužbu i inicijativu, pri čemu se pritužba podnosi konkretno zbog povrede Etičkog kodeksa od strane zaposlenog službenika i namještenika, dok se inicijativa odnosi na pitanja u vezi sa primjenom propisa sa stanovišta etičkog postupanja ili njihovim izmjenama i dopunama. U konkretnom, Komisija postupa po podnijetim pritužbama, isključivo u skladu sa Odlukom o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike.
Pritužbu i inicijativu svi zainteresovani mogu podnijeti neposredno, putem pošte, faksa ili u elektronskoj formi, a pomenuti kontakti su istaknuti na zvaničnoj stranici Opštine Tivat. U istu svrhu, posebne kutije za pritužbe i inicijative, postavljene su na vidnim mjestima u zgradi Opštine Tivat, kao i u institucijama DOO “Vodovod i kanalizacija”, DOO “Komunalno”, Turistička organizacija Tivat, JU “Centar za kulturu” i DOO Radio Tivat, dok će u JU “Sportska dvorana”, na Župi, kutija biti postavljena do kraja sedmice.
Na sjednici je konstatovano da su članice Komisije obišle sve kutije za pritužbe. Tom prilikom, konstatovano je da nije bilo pritužbi na lokalne službenike i namještenike u pogledu kršenja Etičkog kodeksa, a pritužbe nisu podnešene ni putem email adrese, pošte ili faksa.
Istovremeno predsjednica Komisije je obavjestila članice o podnošenju ostavke na funkciju predsjednice Komisije, iz ličnih razloga. Uslijediće propisana procedura izbora novog člana ujedno i predsjednice Komisije u skladu sa Odlukom o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike koju sprovodi Služba Skupštine opštine.
Etička komisija smatra da je u daljem periodu potrebno preduzeti aktivnosti na promociji Etičkog kodeksa i informisati zaposlene i javnost o samom radu Komisije