Održan sastanak Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje

25 sep 2020

Sastanci Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje (OTZS), povodom obilne kiše koja je pala u noći 22. na 23.09. na području tivatske opštine i izazvala brojne probleme, ali i povodom najave novih padavina, održani su juče i danas u prostorijama Opštine Tivat.

“Sve opštinski organi i preduzeća su u stanju pripravnosti, postoji dobra koordinacija i pratićemo situaciju na terenu, kako bi posljedice eventualnih vremenskih nepogoda bile što manje”, kazao je predsjednik opštine dr Siniša Kusovac, inače predsjedavajući Tima za zaštitu i spašavanje.

Komandir službe zaštite i spašavanja Zoran Barbić dao je osvrt na akivnosti iz prethodnih dana: “U toku noći i dana 23.09. Služba na čijem sam čelu je imala preko 50 intervencija i oko 200 poziva za pomoć. Na terenu smo djelovali u saradnji sa ekipama Komunalnog preduzeća, Vodovoda i kanalizacije, inspekcijskih organa, a podršku u mehanizaciji nam je pružalo preduzeće “Samcommerc” iz Tivta”. Po njegovim riječima problemi su se javljali u svim djelovima Tivta i na brojnim objektima.  On je naglasio da je 23.09. u toku dana sprovođena sanacija tamo gdje je moguće, a da se sa istim aktivnostima od strane svih gradskih službi nastavilo i narednih dana.

Najveći problem, po riječima ekipa sa terena jesu: ravni krovovi sa neadekvatnim odvodima, zatvoreni balkoni koji prave probleme stambenim jedinicama čiji su dio, samovoljno pregrađivanje potoka, začepljenje atmosferskih rešetki, nemaran odnos građana prema potocima i atmosferskim odvodima, novi objekti sa neadekvatno rješenim ispustima.

U ime tivatskog Komunalnog preduzeća sastanku je prisustvovao Božidar Brinić, koji je istakao da su ekipe Komunalnog aktivno radile tokom cijele noći i narednog dana. On je naveo da Tivat i gradske službe pamte teže situacije i veće padavine, ali da se kao i uvijek do sada reagovovalo tamo gdje je bilo potrebno, da se potoci redovno održavaju, te da se na terenu svi eventualni problem otklanjaju u granicama mogućeg. Ekipe Komunalnog su uklonile oko 190 kubika raznog materijala, što iz bujičnih kanala, što sa saobraćajnica i trotoara.

Timovi Vodovoda i kanalizacije Tivat bilježili su probleme i kvarove, koji su na vrijeme otklanjani. Vršene su popravke na vodovodnoj mreži, oštećenoj usljed odrona ili otčepljivanja odvoda i kanala. Po riječim direktora ViK-a Alena Krivokapića, grmljavinski procesi su doveli i do nekoliko kvarova na elektroinstalacijama na rezervoarima i pumpnim stanicama. “Vodosnabdijevanje u Tivtu je uredno” – naglasio je Krivokapić.

Pripravni su bili i službenici Uprave za inspekcijske poslove i Komunalne policije. Na terenu je utvrđeno više nepravilnosti, pa će organi shodno svojim nadležnostima preduzeti mjere i radnje prema neodgovornim licima. U pojedinim slučajevima pozivan je i vještak građevinske struke kako bi se otkrili uzroci nastale štete.

Iz Odjeljenja bezbjednosti Tivat rečeno je da su njihovi službenici pružali podršku lokalnim organima, te da su evidentirana sva izlivanja vode na magistralni put, oštećenja istog, a kada je bilo potrebno, vozila su sa magistralnog preusmjeravana na alternativne putne pravce.

Opštinska Komisija za procjenu štete od elementarnih nepogoda proteklih dana primila je oko 20 telefonskih poziva i obišla 20 objekata. Lokacije koje je ova Komisija obišla nalaze se u gornjim djelovima grada i u pitanja su naselja: Radoševići, Kava, Gornji Kalimanj, Vrijes, Mrčevac, Gradiošnica uz lokalni put i pojedine lokacije u Bonićima. Izvještaj Komisije će biti dostavljen Predsjedniku Opštine na dalje postupanje. Na teren su izlazili i službenici Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj.

Na sastanku je dogovoreno da će se pristupiti definisanim prioritetnim aktivnostima, kako padavine najavljene i najavljenje za danas (petak, 25. septembar) i dane vikenda, ne bi prouzrokovale veću štetu.