ODRŽANA OBUKA NA TEMU BORBE PROTIV KORUPCIJE

31 mar 2017

Opština Tivat u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore i Upravom za kadrove organizovala je danas (petak, 31.mart) obuku na temu „Borba protiv korupcije na lokalnom nivou“. Ova je obuka predviđena sa ciljem jačanja kapaciteta lokalnih uprava u smislu izrade Akcionog plana za borbu protiv korupcije i ostvarivanje obaveza koje proističu iz nacionalnih strateških dokumenata.
Predavanje je otvorila rukovoditeljka Službe za unutrašnju reviziju i koordinatorka opštinskog Tima za izradu Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi, Jela Mrdak, pozdravljajući sve prisutne.

„U cilju izrade Akcionog plana za borbu protiv korupcije u lokalnim samoupravama i praćenja realizacije mjera i aktivnosti iz Akconog plana, predsjednica Opštine formirala je Tim za donošenje i praćenje realizacije mjera i aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije. U sastav Tima su imenovani predstavnici lokalnih službenika, predstavnika nevladinog sektora i medija”, navela je Mrdak dodajući: “Sastav Tima govori da se vodilo računa da budu zastupljeni predstavnici ne samo javnog sektora već i svih ostalih subjekata.“
Naime, jačanje sprovođenja antikorupcijskih politika na lokalnom nivou kao i povećanje svijesti građana o važnosti antikorupcijskih mehanizama, izuzetno je važno za unapređenje efikasnosti rada i integriteta lokalne samouprave, ali i za povoljniju percepciju građana o samoj lokalnoj samoupravi.

Izuzev predstavnika Tima iz Opštine Tivat, među prisutnima na obuci bili su i predstavnici opština Kotor i Herceg Novi, predstavnici javnih ustanova i institucija. Predavači na obuci bili su Jela Mrdak i Saša Šćekić, pomoćnik generalnog sekretara Zajednice opština.

Sa obuke 2

post slika