OPŠTI AKTI I PROPISI ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE – Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti

19 feb 2014
 

I

– PROGRAM RAZVOJA KULTURE OPŠTINE TIVAT 2015 – 2020 – dalje

– Izvještaj o realizaciji programa razvoja kulture opštine Tivat – detaljnije

– ODLUKA o pristupanju izradi Opstinškog razvoja kulture za period od 2015 do 2020 godine – dalje

– Program podizanja spomen obilježja u opštini Tivat za 2019. godinu – detaljnije

– Program podizanja spomen obilježja u opštini Tivat za 2017. godinu – detaljnije


II

– Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu za kulturu i društvene djelatnosti – PDF

– PRAVILNIK o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta – dalje

– PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti – dalje

– PRAVILNIK – Arhiva


III

ODLUKA o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama – dalje


IV

ODLUKA o manifestacijama iz oblasti kulture koje se sufinansiraju iz budžeta Opštine – PDF

ODLUKA o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata postdiplomskih studija – dalje


V

ODLUKA o stipendiranju studenata – dalje


STIPENDIRANJE


 

NAGRAĐIVANJE