SARADNJA SAVJETOVALIŠTA ZA MLADE DOMA ZDRAVLJA I OPŠTINSKE KANCELARIJE ZA BOLESTI ZAVISNOSTI

25 apr 2012

U Opštinskoj kancelariji za bolesti zavisnosti održan je sastanak spoljnih saradnika Kancelarije profesora i pedagoga osnovnih škola i Srednje škole (prof.Novice Gačevića, soc.Ane Ivanović, prof.Majde Majić , pedagogice Snežane Kršikape i prof.Marine Jelisavac i  kordinatorke Savjetovališta za mlade Doma zdravlja Tivat dr.Vjere Usanović.
Koordinatorka Kancelarije soc.Darka Ognjanović upoznala je sa dosadašnjim rezultatima monitoringa radionica po školama sve saradnike , pripremljen je plan obrade potrebnih stističkih podataka i ostalih daljih koraka do kraja školske godine. Prezentaciju „Pušenje kao problem svih generacija i zdravstveni rizici“ predstavila je dr.Vjera Usanović a nakon toga dogovorena je sveobuhvatna akcija u narednom periodu kada će biti obuhvaćene sve zainteresovane institucije.
Planirano je da se pomoću aparata „„Smoke chec Meterom“ (mjerač za određivanje visine ugljen monoksida u plućima ) a u saradnji sa Kancelarijom  tim Centra za plućne bolesti Doma zdravlja Tivat, obiđe sve zainteresovane u upravama škola i institucija i izvrši testiranje na ovom aparatu koji je do sada pokazao odlične rezultate, kada je u pitanju način odvikavanja od pušenja.
Osmišljavanje i sprovođenje kontinuiranih aktivnosti za mlade u oblastima unapređenja kvaliteta života iziskuje i stručan tim koji mora biti edukovan kako bi svoja znanja prenosio na mlade, stim u vezi Kancelarija će i dalje raditi na edukaciji spoljnih saradnika kako bi svojim kvalitetom mogli što bolje prenosti znanje kada je preventivno djelovanje u pitanju.

post slika