POZIV KONFERENCIJA ZA NOVINARE

13 maj 2019

Rezultati rada organa uprave i službi Opštine Tivat u prvom kvartalu 2019. godini biće teme konferencije za novinare u utorak, 14. maja 2019. godine u 10.30 časova u multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Na konferenciji će govoriti predsjednik Opštine Tivat dr Siniša Kusovac, potpredsjednici Dejan Maslovar i Ilija Janović, pomoćnik direktora Direkcije za investicije Slobodan Gredo, glavni menadžer Marko Petričević i direktor doo Komunalno preduzeće Tivat Vlado Đukić.

Pozivamo medije da izvještavaju sa događaja.